Endelig har det kommet en egen standard for trosser; EN 17115:2018 omhandler spesifikasjonskrav til konstruksjon og produksjon av trosser og trossetårn av aluminium og stål. Dette har vi ikke hatt tidligere, og selv om standarden er ny har flere produsenter allerede lagt standarden til grunn for sine produkter.

Navnet på standarden er EN 17115:2018 Arrangementsteknologi – Spesifikasjoner for utforming og framstilling av bjelker av stål og aluminium (Entertainment technology – Specifications for design and manufacture of aluminium and steel trusses) og den finnes kun på engelsk.

Les mer om standarden her.