Prøvebelastning

  • Ved sertifisering og re-sertifisering skal løfteutstyr prøvebelastes.
  • Vi har lodder og krankapasitet.
  • Strekkapperat for testing av oppheng i heissjakter, innstøpte bolter, etc.

Lodder og krankapasitet

Strekkapparat for bolter etc.