Materialtesting

WIREKONTROLL:

  • Hand Cable Spy, magnetinduktiv kontroll av wire / ståltau. Avdekker innvendige trådbrudd, rustangrep o.l. Kontrollen kan utføres uten demontering av wiren.

SPREKKONTROLL:

  • Magnaflux, magnetpulverinspeksjon på stållkonstruksjoner etc.
  • Penetrant, kjemisk sprekksøking på stål- og aluminium.
  • Ultralyd tykkelseskontroll av lukkede konstruksjoner.

STREKKPRØVING:

  • Vi har egen 20tonns strekkbenk for strekk- og bruddlasttesting.