Service & Reparasjoner

For de av våre oppdragsgivere som ønsker det, kan vi foreta enklere reparasjoner, justeringer og vedlikehold på enkelte typer utstyr.
I enkelte tilfeller vil en rask justering eller reparasjon når vi først er på stedet, slik at driftsstopp kan unngås, være både fornuftig og lønnsomt. Ethvert slikt tiltak bestemmes av vår oppdragsgiver slik at han alltid står fritt til å velge hvem som skal utføre reparasjonen.

Vi er helt frittstående og ikke bundet av noen avtaler med produsenter eller leverandører.

Service

En god del innretninger og utstyr som vi kontrollerer er plassert eller montert slik at det må benyttes lift eller lignende for å komme til. Å foreta forebyggende vedlikehold i form av smøring, eventuelle justeringer etc. når lift eller stillas likevel er på plass kan være fornuftig.

Reparasjoner

Vi har et eget velutstyrt verksted og kan foreta reparasjoner av de fleste typer løfteredskaper, containere etc.

Vi kan også prosjektere / utvikle og levere løfteutstyr eller andre konstruksjoner etter oppdragsgivers ønske. «skreddersøm»