Spesialtilpassede kurs

Vi arrangerer bedriftsinterne spesialtilpassede kurs, for eksempel for virksomheter som tar i bruk nye og krevende maskiner eller arbeidsmetoder.
Vi har også kjørt kurs i prosedyrer for å CE- merke, og samsvarserklære produkter for produsenter av forskjellig utstyr.