Fagkyndig kontroll

Mange arbeidsgivere har utstyr som etter forskriften skal kontrolleres, men har ikke selv egne ansatte med nødvendig kompetanse. Vi utfører slik kontroll på blant annet:

  • Delevegger i idrettshaller
  • Utstyr i gymnastikkhaller som ringer, bommer, basketballkurver etc
  • Løftelemmer / bakløftere
  • Billøftere, jekker og  løftebukker
  • Liftaggregater på containerbiler
  • Komprimatorer
  • Brannporter
  • Løftebord