Ingeniørtjenester

  • Prosjektering av scenerigger.
  • Utarbeidelse av anbudsdokumenter.
  • Styrkeberegning og dimensjonering av løfteutstyr og konstruksjoner.
  • Konstruksjonstegning i AutoCad / Inventor.
  • Veiledning i utarbeidelse av dokumentasjon.
  • Utvikling av spesialutstyr.
  • Bistand i oppbygging av HMS systemer og vedlikeholdsrutiner.