Kontroll & Sertifisering

Myndighetene har gjennom forskrifter til Arbeidsmiljøloven fastsatt krav til eier og arbeidsgiver, at alt utstyr og alle maskiner som brukes for å utføre et arbeid skal være kontrollert, passet og vedlikeholdt. For enkelte typer utstyr som bl.a. alle typer kraner og løfteutstyr skal arbeidsgiver som har slikt utstyr sørge for sertifisert sakkyndig kontroll, jfr. § 53 i forskriften om bruk av arbeidsutstyr.. Denne kontrollen skal minst utføres hver 12. måned.