DOKPIN®

Krankontrollen AS har et egenutviklet program for lagring av dokumenter på internett. Dette brukes for å kunne lagre og å holde orden på sertifikater, samsvarserklæringer, bruksanvisninger og lignende. Systemet dekker myndighetenes krav til dokumentering av sakkyndig kontroll, og er forevist og anbefalt brukt av Arbeidstilsynet.

Sertifikater og dokumenter på nett

Nå kan du samle dine sertifikater og andre dokumenter på vår server, og ha fullstendig oversikt over ditt utstyr uansett hvor du er i verden, bare du har tilgang til internett.

På DOKPIN® kan det lastes ned sertifikater, hentes lister over alt utstyr som er registret, tas ut liste over utstyr som må repareres, skrive ut sertifikater, sende sertifikater som e-post i form av pdf dokumenter, o.a.

Nå kan de som ønsker å bli kvitt ringpermer, sertifikatkopier, og andre dokumenter som ofte «flyter rundt» få orden på dokumentene. Med avtale om bruk av DOKPIN® får du et eget brukernavn og passord, og så er alt på plass og tilgjengelig på en oversiktlig og brukervennlig måte.

DOKPIN® er forevist og anbefalt benyttet av Arbeidstilsynet.

Ny versjon er under utvikling og vil lanseres snart. Den vil bl.a. være optimalisert for mobil og nettbrett.

Ta kontakt for mer informasjon!

Eksisterende brukere kan logge inn her.