Kurs & opplæring

For å oppnå et sikkert arbeidsmiljø, er opplæring og kunnskaper helt nødvendig.
Det er satt krav til at arbeidsgiver skal sørge for at brukere av arbeidsutstyr har fått nødvendig opplæring.
Opplæring er ofte delt inn slik; grunnleggende sikkerhetsopplæring, dokumentert opplæring i bruk av arbeidsutstyr og sertifisert opplæring.

Vi tilbyr grunnleggende og dokumentert opplæring.