DOKPIN®

Krankontrollen AS har et egenutviklet program for lagring av dokumenter på internett. Dette brukes for å kunne lagre og å holde orden på sertifikater, samsvarserklæringer, bruksanvisninger og lignende. Systemet dekker myndighetenes krav til dokumentering av sakkyndig kontroll, og er forevist og anbefalt brukt av Arbeidstilsynet.

Les mer