Service

En god del innretninger og utstyr som vi kontrollerer er plassert eller montert slik at det må benyttes lift eller lignende for å komme til. Å foreta forebyggende vedlikehold i form av smøring, eventuelle justeringer etc. når lift eller stillas likevel er på plass kan være fornuftig.