Service & Reparasjoner

For de av våre oppdragsgivere som ønsker det, kan vi foreta enklere reparasjoner, justeringer og vedlikehold på enkelte typer utstyr.
I enkelte tilfeller vil en rask justering eller reparasjon når vi først er på stedet, slik at driftsstopp kan unngås, være både fornuftig og lønnsomt. Ethvert slikt tiltak bestemmes av vår oppdragsgiver slik at han alltid står fritt til å velge hvem som skal utføre reparasjonen.

Vi er helt frittstående og ikke bundet av noen avtaler med produsenter eller leverandører.